logo
 ********************************** Velkommen til Farsund Lufthavn, Lista **********************************  Lørdag 25. mars  2023 
NYHETER
 » Siste nytt
KONTAKT
 » Kontakter
FLYPLASSINFORMASJON
 » Generell informasjon
 » Flyplass- og hinderkart
 » Bane i bruk
 » Feiemaskiner og rutiner
 » Fartsbegrensning
 » Kitemill fareområde
OPERATIV INFORMASJON
 » Flyplasshåndbok
 » Operativ instruks
 » PPR
 » Startavgift og årskort.
 » Sol opp og ned
 » Værinformasjon fra yr.no
FLYPLASSENS HISTORIE
 » Bilder
LISTA MOTORFLYKLUBB
 » Luftsportsmiljø i Lister
 » Link til flyklubber via NLF
LISTA FLYKLUBB
 » Hjemmeside
 OPERATIV INFORMASJON: Startavgift og årskort.
26.02.20
Priser for bruk av Farsund lufthavn, Lista (ENLI)

Privat- og klubbfly:

Årskort kr. 2.000,- (Fri bruk av flyplassen iht. instruks).

Startavgift: Kr. 200.- pr. gang.


Årskort og startavgift betales til konto 2801 15 48492. Betaling for årskort merkes med dato, fartøysjef og flyets kjennetegn. Betaling for startavgift merkes med dato og flyets kjennetegn.


Priser for bruk av flyplassen til ervervsmessig flyging etter avtale med Flyplassjef Bjørn Magnar Pettersen, telefon 91740618 e-post bmp@farsundlufthavn.no
VELKOMMEN TIL FARSUND LUFTHAVN, LISTASØK


Copyright © Lista lufthavn AS
  Utviklet av iServ AS