logo
 Lista traffic 126.45. kategori 6 brann og redning tilgjengelig, høyere kategori avtales i god tid. Erversflyging etter avtale. Velkommen!  Onsdag 24. mai  2017 
FARSUND LUFTHAVN
 » Nyheter
 » Kontakter
FLYPLASSINFORMASJON
 » Flyplass- og hinderkart
 » Bane i bruk
 » Bem. som lokal bakkst.
 » Feiemaskiner og rutiner
 » Ved kjøring maks 60km/t
 » Kitemill fareområde
OPERATIV INFORMASJON
 » Flyplasshåndbok
 » Operativ instruks
 » PPR
 » Sol opp og ned
 » Startavgift og årskort
 » Værinformasjon fra yr.no
FLYPLASSENS HISTORIE
 » Bilder
LISTA MOTORFLYKLUBB
 » Luftsportsmiljø i Lister
 » Fly inn arrangement
 » Link til flyklubber via NLF
LISTA FLYKLUBB
 » Hjemmeside
FLYPLANLEGGING
eXTReMe Tracker
 FARSUND LUFTHAVN: Nyheter
14.05.17
Aerobaticpiloter har treningssamling på Lista 26-28/5-17. Samtidig Fly In.


ACN (Aerobatic Club of Norway) gjennomfører treningssamling for acropiloter på Lista 26-28/5-17. Samtidig arrangerer Lista flyklubb Fly In lørdag og søndag.
Legg flyturen til Lista denne helga og opplev acroflygetrening på nært hold og treff samtidig andre flyvenner.

Nærmere informasjon om PPR og landingsavgift legges ut her i forkant av arrangementet. Flyplassen vil være åpen for alle som kommer med fly denne helga.15.08.16
FLY IN LISTA 20.-21.8.16 LISTA MOTORFESTIVAL

Lista motorfestival arrangeres på Lista flyplass helgen 20.-21.8.16.
I den forbindelse er det noen endrede retningslinjer rundt operativ bruk av flyplassen.

Litt informashon til de som kommer med fly:
Inngang til Lista motorfestival er gratis for de som kommer med fly. Landingsavgift 150,- betales til Lista lufthavn, konto nr 2801.15.48492 eller kontant til repr for Lista flyklubb ved ankomst.

VIKTIG FLYOPERATIVT:
1.Dragracingen vil foregå på taxebane Y. Y vil derfor bli stengt begge dager. Taxebane B og deler av C
blir også stengt.

2. For å kunne avvikle flytrafikken på en sikker måte MÅ alle flygende på forhånd ta kontakt med Bjørn
Pedersen på tlf 90081817, evt SMS.

3. Arrangementet i sin helhet vil foregå på flyplassens vestlige del og ALLE fly skal stilles opp på
taxebane A ( helt i vest).

4. Publikum vil ha adgang til å se på flyene. Repr for Lista flyklubb vil være til stede på
oppstillingsområdet for fly.

5. Radioen på 126.45 vil bli betjent. All downwind alltid på "sjøsiden "SW uansett bane i bruk.

6. Det vil bli backtracking på hovedbanen enten ved landing eller take off ( avhengig av bane i bruk).
Avgang vil derfor bli begrenset til hver hele time og styrt/koordinert via 126.45.

For øvrig angående alt som skjer på flyplassen se facebooksidene til Lista motorfestival.

Vel møtt, vi håper på godt flyvær og mange besøkende.


02.04.16
Revidert versjon av "Flyplasshåndbok" og "Operativ instruks" er lagt ut

I menyen på venstre side, under operativ informasjon, ligger revidert versjon av håndbok og operativ instruks.

29.03.16
Viktig operativ informasjon ved flyging til og rundt Lista

Det foregår tidvis kiteaktivitet på flyplassen. Flyplassen er ikke stengt i kiteperiodene.

Sjekk alltid notam før flyging.

Lyttevakt er etablert på 126.45mhz.

Ta kontakt med lyttevakt ved passering Hidra / Farsund for kite opphør mens flyging pågår. Meld fra til lyttevakt når Lista forlates.


29.03.16
Instruks for flyging på Farsund lufthavn, Lista - PPR

Farsund lufthavn er en landingsplass til allmenn bruk.

Det er ikke nødvendig å spørre om landingstillatelse mellom kl 0900-1100 mandag til fredag.

For flyging til Lista utenom åpningstiden er det ikke nødvendig å spørre Lista Lufthavn AS om landingstillatelse (PPR) dersom man i forkant har innbetalt årskortavgiften på kr 1000,-, eller allerede har gyldig årskort.

Fra det tidspunkt en har innbetalt årskort avgiften, gis det ubegrenset rett til bruk av flyplassen for gjeldende luftfartøy i et år. Før avgang til Lista bør alltid forsiden www.listalufthavn.no leses for å være oppdatert på lokale forhold.

Årskort avgift betales til konto 2801 15 48492. Betaling merkes med dato, fartøysjef og flyets kjennetegn.

Det er ikke tillatt med direkteflyging fra sted i utlandet til Lista.

For ut og innlåsing på flyplassanlegget send sms til 908 48 057.

Generell ervervs flyging på Lista må avtales på forhånd.


19.05.14
Øvelse for Flytjenesten på Sola, Flesland og Kjevik holdes på Lista 23.-25. mai 2014

Samlingen vil bestå av mannskaper fra Flytjenesten på Sola, Kjevik og Flesland. Samlignen vil bli en kombinasjon av faglig utveksling, gjennomgang av og bruk av utstyr, øvelser på søk, kommunikasjon mellom redningsenheter og ledelse av operasjoner.

Selve flyøvelsene vil foregå langs kystområdet mellom Lista og Lindesnes. Flygingen langs kystlinjen og søksområder innover land vil foregå i høyder ned mot 500 fot over bakken. En del av øvelsen vil være søk etter markører som er plassert ut i kystområdet, strandsonen og fjellområdet innenfor øvelsesområdet.

Velkommen til alle mannskaper og deltakere fra FORF. Vi ser frem til en faglig og sosial samling på Lista.

Kontakter:
Leder for Flytjenesten på Sola:
- Nils Henrik Brochmann - 952 21 087

Operative og praktiske spørsmål:
- Terje Glendrange - 950 07 199

Vi starter opp grillen på fredags kveld.

For mer informasjon, trykk "LES MER"


LES MER »

LINK TIL FLYTJENESTEN »

LINK TIL FORF »


SØK

SPONSORER

Copyright © Lista lufthavn AS
  Utviklet av iServ AS